Linku maakt fouten en leert rolstoelbasketbal te spelen

Linku maakt fouten en leert rolstoelbasketbal te spelen

Aan de bij Talents 2 Paris aangesloten partners worden naast gezamenlijke bijeenkomsten ook bijeenkomsten aangeboden voor hun eigen bedrijf. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan workshops, met betrokkenheid van de sporters die tot Talents 2 Paris behoren. Afgelopen week stond zo’n middag gepland voor het personeel van Linku uit Nijmegen. Op Papendal kregen zij een…